LIVE TLV - תל אביב - סיון ביצוע

LIVE TLV – תל אביב

LIVE TLV – תל אביב

פרויקט LIVE TLV הוקם עבור קנדה ישראל בניין לשימור בן 5 קומות 75 יח"ד הסתיים בשנת 2015

בניינים בפרויקט
1
סה"כ מ"ר
סה"כ יחידות דיור
75
stamp
הנדסה וביצוע

הנדסה וביצוע

למגורים

למגורים

מבנה לשימור

מבנה לשימור

פרויקט LIVE TLV

בנין לשימור אשר הוקם במקום תחנת מרחב הירקון הישנה ברחוב הרכבת בתל אביב

75 יח"ד סה"כ

יזם – קנדה ישראל

פיקוח – אפרתי מדפיס

כתובת אתר – הרכבת 16 תל אביב

על המפה

waze logo נווט לפרויקט

הרכבת 16, תל אביב יפו, ישראל